Privacyverklaring CareerPlaza Group B.V.

Wij begrijpen dat de persoonsgegevens die je aan ons versterkt vertrouwelijk zijn en zullen hierbij onze verantwoordelijkheid nemen deze te beschermen en hier naar behoren mee om te gaan. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe CareerPlaza Group B.V. (hierna te noemen Globalplacement), omgaat met de informatie die je aan ons verstrekt, hoe deze informatie wordt verzamelt, waarvoor het wordt gebruikt, aan wie je gegevens worden verstrekt, en wat je opties zijn.

1. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites en diensten van Globalplacement, door onze website te bezoeken of gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met deze privacyverklaring.

Er is één uitzondering: op onze websites staan verschillende links naar andere websites. Het grootste gedeelte van deze websites vallen niet onder Globalplacement en ook deze privacyverklaring geldt daar dus niet voor. Houd er altijd rekening mee wanneer je een van onze websites verlaat er een nieuwe privacyverklaring van toepassing is die geen betrekking heeft op Globalplacement.

2. Wie is Globalplacement?

Globalplacement levert diensten die kandidaten helpen tijdens hun studie en carrière en die bedrijven helpen aan personeel.

Globalplacement handelt onder de namen: Stageplaza, Bijbaanplaza, Startersplaza, Globalplacement en Europlacement. Dit gebeurt vanaf ons kantoor aan de Nijverheidsweg 7, 4104 AN in Culemborg. Onder Globalplacement vallen de volgende websites:

https://stageplaza.nl/
https://startersplaza.nl/
https://bijbaanplaza.nl
http://globalplacement.com/nl
http://www.europlacement.com/

Globalplacement is ook verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals we deze beschrijven in dit privacybeleid. Als je ons wilt bereiken, dan kun je altijd mailen naar info@stageplaza.nl of bellen via 088 555 4000.

3. Welke gegevens en informatie verzamelt en verwerkt Globalplacement?

Verzameling van kandidaatgegevens

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten dien je een account aan te maken. Tijdens het inschrijfproces voor kandidaten verzamelt Globalplacement een aantal gegevens, deze gegevens zijn als volgt:

 • Gegevens die je door middel van inschrijven aan ons verstrekt:
  • NAW gegevens: e-mailadres, voor-/ achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, adres en woonplaats;
  • Opleidingsgegevens: opleidingsniveau, opleiding, school, schoollocatie, opleidingsjaar, aanvang opleiding, verwachtte afstudeerdatum;
  • Stagegegevens: stagesoort, aanvang stage, stageduur en het aantal dagen stage per week.
 • Gegevens die optioneel aan ons verstrekt kunnen worden die wij in ons systeem bewaren:
  • Cv gegevens: een profielfoto, stage- en werkervaring, vooropleidingen, vaardigheden, talen, nevenactiviteiten en je cv.
 • Gegevens die we automatisch verzamelen via ons systeem:
  • met welke vacatures je profiel overeenkomt;
  • op welke vacatures je solliciteert;
  • welke uitnodigingen van bedrijven je accepteert of afwijst;
  • welke zoekopdrachten je uitvoert;
  • gegevens die worden verzameld via het gebruik van cookies op onze websites;
  • transcripties van chatsessies via een derde partij tawk.to;
  • je telefoonnummer en opgenomen gesprekken.
 • Gegevens die we handmatig verzamelen:
  • details over interactie met onze klantenservice, zoals tijdstip, datum de reden van contact en wat er besproken is.  

Verzameling van bedrijfsgegevens

 • Gegevens die je door middel van inschrijven aan ons verstrekt:
  • NAW gegevens: e-mailadres, aanhef, voor-/ achternaam, functie binnen het bedrijf, telefoonnummer, adres.
 • Gegevens die we automatisch verzamelen via ons systeem:
  • met welke studentprofielen de geplaatste vacature overeenkomt;
  • welke studenten uitgenodigd worden;
  • welke studenten geaccepteerd of afgewezen worden;
  • welke zoekopdrachten op onze websites worden uitgevoerd;
  • gegevens die worden verzameld via het gebruik van cookies op onze websites;
  • transcripties van chatsessies via een derde partij tawk.to;
  • je telefoonnummer en opgenomen gesprekken.
 • Gegevens die we handmatig verzamelen:
  • details over de interactie met onze accountmanagers zoals het tijdstip, de datum, reden van het contact en wat er besproken is.

Gebruikers-ID

Als je ingeschreven bent op één van de websites van Globalplacement koppelt ons systeem een gebruikers-ID aan jouw account, dit doen we zodat onze accountmanagers je gemakkelijk kunnen ondersteunen bij eventuele vragen.

4. Voor welke doelen verwerken jullie deze gegevens?

De reden dat wij bovenstaande gegevens bewaren is om je beter te kunnen voorzien van onze diensten. Wij bewaren de eerder genoemde gegevens om:

 • een koppeling te kunnen maken tussen kandidaat en vacature;
 • mails te kunnen sturen met gepersonaliseerde aanbevelingen, vacatures of kandidaten;
 • (wanneer gewenst) digitale nieuwsbrieven te kunnen sturen;
 • onze medewerkers toegang te geven tot jouw gegevens om ondersteuning te kunnen bieden wanneer dit nodig is;
 • onze doelgroep te analyseren en onze service te verbeteren.

5. Wat zijn de juridische gronden voor het gebruik van mijn gegevens?

Wij verwerken jouw gegevens op basis van de volgende juridische gronden:

 • op basis van jouw toestemming (je ook te allen tijde weer kunt intrekken)
 • uit noodzaak voor de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst
 • vanuit gerechtvaardigd belang van Globalplacement of een derde

Als je vragen hebt over de verwerkingen op basis van deze grondslag of gebruik wilt maken van je recht van verzet dan kun je ons altijd mailen op privacy@stageplaza.nl.

6. Wat is het cookiebeleid van Globalplacement?

Zoals bijna alle andere websites maken de website van Globalplacement ook gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer je gebruik maakt van onze websites. De cookies waar onze websites gebruik van maken zijn in vier categorieën te onderscheiden: functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies. Tracking cookies schakelen wij pas in zodra je akkoord bent gegaan met ons cookiebeleid. In ons cookiebeleid vind je meer informatie over cookies de cookies die wij gebruiken.

Verwijderen cookies

Mocht je van gedachte veranderen en de geaccepteerde cookies weer willen verwijderen dan kan dit altijd door je browserinstellingen aan te passen. Houd er echter wel rekening mee dat de mogelijkheid bestaat dat je niet volledig gebruik kunt maken van onze dienstverlening wanneer je het downloaden van cookies blokkeert.

7. Welke derden hebben toegang tot mijn gegevens?

Voor bepaalde doeleinden delen we je gegevens met derden. Zo worden je geanonimiseerde cv-profiel gepubliceerd op onze website, zodat kandidaten en werkgevers elkaar kunnen vinden. Daarnaast tonen we je gegevens aan derden die behoren bij het klantenbestand van Globalplacement, bijvoorbeeld wanneer kandidaten en werkgevers met elkaar in contact willen treden naar aanleiding van een sollicitatie.

Daarnaast heeft Globalplacement samenwerkingen met derden die ons ondersteunen bij leveren van onze diensten. Met de volgende partijen heeft Globalplacement een samenwerking:

 • Continu Group BV
 • ScriptieMaster BV

De gegevens die wij ontvangen en opslaan gebruiken we enkel voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn beschreven. Wanneer deze gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt zal dit alleen gebeuren op het moment dat je hier voorafgaand persoonlijk toestemming voor hebt gegeven.

Aanvullende persoonsgegevens

Zowel studenten als bedrijven kunnen optioneel hun profiel afronden met gegevens die eerder genoemd worden in deze privacyverklaring (zie verzameling studentgegevens en verzameling bedrijfsgegevens). Door deze gegevens aan ons te verstrekken geef je Globalplacement toestemming dit te tonen aan geïnteresseerden. Deze gegevens kan je te allen tijde wijzigen of verwijderen.

8. Hoe beveiligen jullie mijn gegevens?

Wij zullen te allen tijde ons best doen om je persoonsgegevens te beschermen. Zo nemen wij technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Daarnaast maken onze website gebruik van een versleutelde verbinding (HTTPS) wanneer jouw computer of mobiel apparaat communiceert met onze servers. Toch willen we benadrukken dat wij de veiligheid nooit voor 100% kunnen garanderen, hier kan Globalplacement dan ook niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor worden gesteld.

9. Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig. Als je een vraag hebt over de precieze bewaartermijn van bepaalde soorten gegevens, stuur dan gerust een mail naar privacy@stageplaza.nl.

10. Hoe gaan jullie om met de gegevens van minderjarigen?

Het kan voorkomen dat je al stage moet lopen wanneer je nog geen 16 jaar bent. Wanneer je jonger bent dan 16 jaar heb je wettelijk toestemming nodig van je ouders/voogd. Op het moment dat je je geboortedatum invoert in ons systeem waaruit blijkt dat je jonger bent dan 16 jaar, mag de inschrijving enkel worden voortgezet onder het toezicht en de goedkeuring van je ouders/voogd.

11. Hoe kan ik mijn gegevens inzien, wijzigingen, verbeteren of verwijderen?

Wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening blijf je de baas over je eigen gegevens. Je kunt op elk moment inloggen op je account om je gegevens in te zien, te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast kun je door in te loggen en naar je instellingen te gaan het type mails dat je van ons ontvangt wijzigen.

Je kunt ook op elk moment om inzage vragen in de informatie die we van jou hebben opgeslagen en gebruiken. Je kunt dit verzoek indienen via privacy@stageplaza.nl. Als je een verzoek indient of je recht van verzet uitoefent vragen we je om dit verzoek in te dienen via het mailadres waarmee je je hebt ingeschreven en een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Zo weten we zeker dat jij het bent en voorkomen we dat iemand anders er met je gegevens vandoor gaat. We adviseren je wel om je BSN-nummer en je pasfoto onherkenbaar te maken.

Indien je nog vragen hebt over ons privacybeleid mag je ons altijd mailen op privacy@stageplaza.nl. Ben je niet tevreden met de manier waarop we jouw privacyverzoek hebben afgehandeld? Dan kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Ja, ons privacybeleid kan wijzigen. Om iedereen zo goed mogelijk te voorzien van onze diensten blijft Globalplacement vernieuwen, met als gevolg dat we ons privacybeleid hier op moeten aanpassen. Daarnaast kan het zijn dat er nieuwe wet- of regelgeving komt waardoor we ons privacybeleid moeten aanpassen. Wanneer we ons privacybeleid aanpassen zullen we je daar ook over op de hoogte stellen per mail. Onderaan deze privacyverklaring is te zien wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

Wanneer je vragen hebt over deze privacy verklaring neem dan contact op door een e-mail te sturen naar privacy@stageplaza.nl of te bellen naar 088 555 4000.